Het Team

fam

CJG Team

Het CJG op Vlieland werkt samen met allerlei professionals om zowel de jongeren als de ouders c.q. opvoeders zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.
Wij hebben geen inlooploket, maar via de website zijn veel antwoorden te vinden. Elke organisatie die met kinderen of jongeren werkt op het gebied van gezondheid, welzijn of onderwijs is bovendien onderdeel van het Centrum voor Jeugd en Gezin. 
 

Op Vlieland zijn dat onder andere:

 • Bureau Jeugdzorg Friesland (website)
 • Brede school de Jutter (website)
 • Consultatiebureau (website)
 • GGD  Fryslân / Jeugdarts / JGZ / Jeugd Gezondheids Zorg (website)
 • Integrale Vroeghulp (website)
 • Kinderdagverblijf / BSO Stichting Het Kokkeltje
 • Leerplichtambtenaar (leerplicht@vlieland.nl)
 • MEE Friesland (website)
 • Politie (website)
 • Schoolmaatschappelijk Werk /Algemeen Maatschappelijk Werk (website)
 • Stichting Palet; Thuiszorg, verpleging en verzorging
  Gerda Warrink, Coördinator verpleegkundigen, Boslaan 1, 8899 BM Vlieland, 0630227505.
 • Thuiszorg Het Friese Land (website)
  Afdeling Vlieland: Telefoon 06-20494059. E-mail ZT-Vlieland@thfl.nl
 • VNN ( Verslavingszorg Noord Nederland) (website)
 • WMO loket: Annemarie Kort
  Inloop spreekuur op woensdag van 9 tot 11 uur in de Uiterton.
  E-mail: a.kort@vlieland.nl
  Telefonisch bereikbaar: 0562-452713 / 06 15 249737
  Op andere werkdagen kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur bellen met het algemene nummer van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Telefoon Noardwest Fryslân: 0517-380200.


Coördinator CJG Vlieland Annemarie Kort 

Aanwezig op maandag, dinsdag en woensdag via telefoonnummer 06 15249717 of via cjg@vlieland.nl

 

Hulp nodig of vragen?