Wat is het CJG?

Herfst

Wat is het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) Vlieland?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Vlieland (CJG) is een samenwerkingsverband tussen alle organisaties die met jeugdigen van 0 tot 23 jaar werken op Vlieland en in de regio. Aankomende ouders, ouders, professionals en natuurlijk ook jongeren kunnen bij deze organisaties terecht met hun vragen. Deze organisaties vormen samen het CJG. 

Het CJG is een herkenbare en laagdrempelige voorziening voor informatie, advies, kleine en grote vragen over opgroeien en opvoeden.

Op deze website vindt u algemene opvoedingsinformatie vanaf de geboorte van een kind, de ondersteuning van scholieren en de vraagstukken van jongvolwassenen. Aan bod komen bijna alle thema's die met opgroeien en opvoeden te maken hebben. Dit kan gaan over gezondheid, veiligheid, seksualiteit en vriendschappen maar ook over geld en financiën, onderwijs, wonen, werken enz.

Hulp nodig of vragen?