Jongeren

school

De Vliering op Vlieland

Stichting Jeugd- en Jongerenwerk Vlieland heeft als doel het stimuleren, coördineren en begeleiden van het jeugd- en jongerenwerk op Vlieland. De stichting beschikt over een eigen onderkomen aan het Kerkplein, De Vliering. Deze jeugdsoos is ook te vinden op Instagram: www.instagram.com/vliering. Het is een plek waar de jeugd elkaar vindt in vrijetijdsbesteding en terecht kan met vragen over maatschappelijke zaken die jongeren zoal bezig houden. Verder worden er activiteiten georganiseerd, die een vrijblijvend karakter hebben. Er is een leeftijdsverdeling onderverdeeld in verschillende uren. In de wintermaanden zijn er extra activiteiten. Er is sprake van een incidentele samenwerking met de scholen wanneer er een onderwerp behandeld wordt dat speelt onder de jeugd zoals bijvoorbeeld: Pesten. De jeugd van Vlieland komt elkaar immers overal weer tegen en zo trekken we één lijn. Kortom een soos met een veelzijdig karakter.

Even voorstellen

Graag wil ik mij via deze weg voorstellen als nieuwe jeugd- en jongerenwerker van De Vliering. Mijn naam is Sylvia Voss, ik ben van beroep Sociaal cultureel werker. Voordat ik op Vlieland kwam wonen werkte ik bij een multiculturele stichting en deed daar veel buurtwerk. U kent mij mogelijk van basisschool De Zeester waar ik momenteel ook werkzaam ben. Ik kijk ik er naar uit om te starten bij De Vliering om met de Vlielandse kinderen te werken. Ik heb een enquête opgesteld waardoor ik er achter wil komen wat de wensen en behoeftes van de kinderen zijn binnen de Vliering.

Contactgegevens:
Sylvia@vlieringvlieland.nl 
0562-850707 / 06-37178515

Kwikstart

Als je 18 jaar wordt, moet je heel wat zaken zelf regelen. Alle verzekeringen moeten geregeld worden, studiefinanciering aanvragen, je gaat op jezelf wonen en je moet overzicht houden over je eigen inkomsten en uitgaven. In Kwikstart vind je alle te regelen zaken op een rijtje. Daarnaast kan je veel informatie vinden over jeugdzorg, allerlei vormen van hulp, je gezondheid en allerlei andere praktische tips. Geef jezelf een Kwikstart! Klik hier voor de website. 

Hulp nodig of vragen?