Verwijsindex

littlegirl

Verwijsindex

De verwijsindex is een digitaal systeem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) bij elkaar brengt. In dit systeem koppelt de hulpverlener zijn naam aan de naam, het adres en de geboortedatum van een jongere waarover hij zorgen heeft. Er wordt geen inhoudelijke informatie over de gesignaleerde risico's of problemen opgenomen.

Door de signalen in de verwijsindex weten hulpverleners sneller of een kind ook bekend is bij een collega, zodat zij kunnen overleggen over de beste aanpak. Dankzij de verwijsindex blijft een jongere in beeld en kunnen hulpverleners elkaar informeren en hun activiteiten op elkaar afstemmen. Na twee jaar verdwijnen de gegevens weer uit het systeem .

De ouder van een kind of een jongere heeft recht op inzage in het systeem, zodat men zelf kan zien wat er over de betreffende jongere instaat. Ook kunnen ze om een afschrift (kopie) daarvan vragen of een verzoek indienen om gegevens te corrigeren als er fouten in staan. Tevens kunnen zij schriftelijk of mondeling bezwaar maken tegen de registratie in de Verwijsindex. Als de jongere nog geen 16 jaar is, doet hij dat samen met de ouder(s). Voor een mondeling bezwaar kan een afspraak worden gemaakt met de ambtenaar CJG van de woongemeente van betrokkene. Een schriftelijke reactie wordt gestuurd naar het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Vanuit de gemeente zal dan de meldende instelling om informatie worden gevraagd, waarna het college binnen vier weken een gemotiveerd oordeel geeft.
 

Voor meer informatie:

Film     "Verwijsindex.tv"

Folder  "Weet jij wat de verwijsindex is"

Hulp nodig of vragen?